2014. november 16., vasárnap

Segítő beszélgetés

A Segítő Beszélgetésről Agnes Beguin így ír:


Figyelj és hallgass meg!
Ha arra kérlek, hogy hallgass meg és Te tanácsot 
adsz, nem teljesítetted a kérésemet,

Ha arra kérlek, hogy hallgasd meg az érzéseimet, és
 Te elmagyarázod, hogy miért rossz, hogy így érzek, 
akkor rám tiportál,

Ha arra kérlek, hogy hallgass meg és Te úgy érzed, 
hogy valamit tenned kell, hogy a problémám 
megoldódjon, bocsáss meg, de én úgy érzem, hogy
 Te süket vagy.
Nem kértem mást – csak hogy figyelj rám és hallgass
 meg,

Nem kértem, hogy tanácsolj, sem hogy tegyél,

Nem kértem mást, csak hogy hallgass meg.

Nem vagyok tehetetlen, csak gyönge és elesett.

Amikor teszel valamit helyettem, amit nekem kell
 megtennem, csak megerősíted a félelmemet és 
gyöngeségemet.

De ha elfogadod, hogy úgy érzek, ahogy érzek, még 
ha ez az érzés érthetetlen is, lehetővé teszed, hogy 
megvizsgáljam, és értelmet adjak az érthetetlennek.

Ha ez megtörténik, a válasz világossá válik és 
tanácsra nincs szükség.

Talán azért használ sok embernek az imádság, mert 
Isten nem ad tanácsot, sem megoldást, csak figyel 
és 
meghallgat, a többit ránk bízza.

Tehát Te is figyelj rám és hallgass meg. Ha szólni
 akarsz, várj egy ideig, és akkor már én is tudok rád
 figyelni.